Energimærkning

Energimærkning


Energimærkning af boliger er lovpligtigt, ligesom det er det for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

Der gælder følgende regler for, hvornår en bolig skal energimærkes:

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme som f.eks. AB Søndertoften.

Flerfamiliehuse over 1.500 m2 skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Fra 1. juli 2009 sænkes arealgrænsen for krav om regelmæssig energimærkning til 1.000 m2. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) samt bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Foreningen opfylder kravene for et automatmærke, det er sælgers ansvar at have dette mærke ved salg, prisen for dette er omkring 1.000 kr.


Energimærkning uden bygningsgennemgang

At få et energimærke uden bygningsgennemgang et såkaldt automatmærke indebærer, at der udarbejdes en energimærkning for en bygning ud fra BBR-oplysningerne og de oplysninger, der tilvejebringes af ejeren, uden at bygningen gennemgås af energikonsulenten.


 AB Søndertoften, Østergade, 4340 Tølløse