Energimærkning

Energimærkning af boliger er lovpligtigt, ligesom det er det for erhvervsbygninger og offentlige bygninger. Formålet med energimærkningsordningen er at sætte energiforbruget på dagsordnen og synliggøre de muligheder, der er for at spare på energien i den enkelte bygning.

Der gælder følgende regler for, hvornår en bolig skal energimærkes:

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme som f.eks. AB Søndertoften.

Flerfamiliehuse over 1.500 m2 skal energimærkes regelmæssigt hvert 5. år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Fra 1. juli 2009 sænkes arealgrænsen for krav om regelmæssig energimærkning til 1.000 m2. Reglerne for regelmæssig energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til boliger (ejer-, leje-, og andelsboliger) samt bygninger, der anvendes til erhvervsformål.

Vi valgte Firmaet Energi Focus Aps. www.energifocus.dk


Grunder var primært den lave pris. Vi havde indhentet 3. tilbud.


Dyrest tilbud 42.500 inklusiv moms.


Næst dyrest 32.500 inklusiv moms.


Billigst var Energi Focus Aps. med 16.500 inklusiv moms.


Man må sige at det er en bemærkelsesværdig stor forskel på pris, reglerne for at udføre arbejdet er nøje beskrevet  af Erhvervs- og Byggestyrelsen www.ebst.dk så man må formode at det er samme arbejde der udføres.


Firmaet Energi Focus Aps. har den fornuftige holdning at differenser tilbuddene alt efter om det som hos os er ret nye ensartede rækkehuse eller om det er de langt mere tidskrævende ældre eller gamle boliger af uens beskaffenhed, der skal den enkelte bolig vurderes helt separat og langt grundigere.


Firmaet holdning genspejlede sig i den medarbejder, (maskinmester Søren Pedersen) der kom helt præcis til den aftalte tid (kl.10.00) det gjorde et godt indtryk og det vider forløb bekræftet os i det første indtryk af et meget seriøst og grundig firma


Vores formand Johnny Landsvig havde alle relevante dokumenter og tegninger klar, og det var Johnny Landsvig bolig der blev valgt til kontrol af vinduer og loftsrum m.m. Derefter blev der taget foto af husene udefra. Under mødet udtalte energikonsulenten Søren Pedersen, alle oplysninger og udregninger bliver gemt til senere brug (ved fornyet energimærkning) det vil billiggøre en ny energiattest.


Efterfølgende har vi konstateret der var en mindre fejl i energimærkning, Søren Pedersen kom igen helt præcis til tiden, vi kiggede på det vi klagede over og han gav os medhold, det er ikke et kondenserende fyr vi har, der var et par punkter mere, (han havde noteret et forkert type nr.) der vil snares komme en korrekt energimærkning til os.


Jeg personlig har stor tillid til Søren Pedersen.


Webmaster den 20.4.2009 rettet den 15.03.2015


 AB Søndertoften, Østergade, 4340 Tølløse